Servizos no ámbito das Actividades de Planeamento Urbanístico da Cámara Municipal de Ovar (Portugal)

Prestación de servizos de estudo e definición de propostas para a concreción das políticas municipais de acordo coa expansión do Área de Rehabilitación Urbana no Centro Histórico de Ovar. Delimitación de áreas de rehabilitación urbana. Propostas de alteración do Regulamento Municipal en materia de xestión urbana …