Servizo de Restauración (servizo de cafetaría e recepción) para a Residencia Militar “Xeral García Margallo” (Melilla)

Servizo de Cafetaría e Recepción Servizo de Residencia Militar “Xeral García Margallo” durante ou 2018