Servizo de prevención do deterioro físico, promoción da actividade cognitiva e prevención e mellora da saúde do Programa de envellecemento activo no Concello da Coruña

Servizo para a realización, dentro do Programa de Envellecemento Activo desenvolvido pola Concellería de Xustiza Social e Coidados, de acción de prevención do deterioro físico, de promoción da actividade cognitiva e de prevención e mellora da saúde, co fin de aumentar a calidade de vida das persoas maiores, prever situacións de risco, potenciar as habilidades e as capacidades persoais e favorecer a autonomía das mesmas, así como fomentar as relación entre pares para evitar o illamento social.