Servizo de actividades culturales no Concello de Cariño

Servizos de actividades socioculturales e de ocio en beneficio da poboación infantil e xuvenil do municipio para  fomentar o benestar social.