Prestación de servizos de preparación, atención e limpeza de alimentos en cantinas e bares do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Adquisición de servizos para a preparación, atención e limpeza de alimentos en cantinas e bares e as respectivas actividades de apoio.